AVG

Inleiding
Hieronder vindt u de privacy verklaring van Doo-Dah! trimsalon. De trimsalon is gevestigd aan Lichtmissenweg 5, 7475 RN Markelo en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81983506

Deze privacyverklaring geeft aan hoe de trimsalon omgaat met uw persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
Doo-Dah! trimsalon verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer dierenarts

Ook de gegevens van de hond worden in het bestand opgenomen.

 • Naam hond
 • Ras / Kruising
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Gewenst model
 • Bijzonderheden
 • Foto’s voor en na de behandeling (met uw instemming kan ik deze gebruiken op social media)

Doo-Dah! trimsalon heeft deze gegevens nodig voor:

 • het verlenen van mijn diensten, waaronder het inplannen van afspraken,
 • het bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • het noteren van het gewenste model en bijzonderheden/ziektes van uw hond,
 • het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst of landelijke inspectiedienst LID)
 • Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)

U heeft natuurlijk het recht om de gegevens die Doo-Dah! trimsalon van u heeft verzameld in te zien en te wijzigen, indien ze niet correct zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met Doo-Dah! trimsalon via trimsalon@doo-dah.nl.

Derden
Doo-Dah! trimsalon verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.
Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u vervolgens het recht deze weer in te trekken. Uitzondering hierop is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hen worden gedeeld.

Bewaartermijn gegevens
Doo-Dah! trimsalon bewaart uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens zolang u klant bent. Achttien maanden na uw laatste afspraak worden uw gegevens verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

Beveiliging
Doo-Dah! trimsalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op, tel: +31 (0)6 30041895 of trimsalon@doo-dah.nl

Website
 Voor de optimalisatie van de online omgeving van mijn website gebruikt deze cookies. Hierbij denk ik ook aan uw privacy. Ik gebruik  alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies mij in staat om het gebruik van de website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Ik kan de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en ik kan dus niet volledig  uitsluiten, dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als ik constateer dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijder ik de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan ik de gegevens heb verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met mij op zodat ik de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik maak geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

24 februari 2021